logo

QUẢNG SƠN

QUẢNG SƠN

DỰ ÁN QUẢNG SƠN

Nông trường nằm tại địa giới hành chính của Thôn 3A, xã Quảng Sơn, huyện Đắk Glong, tỉnh Đắk Nông, được hình thành từ năm 2015. Hiện nay đã được nhà nước giao lại do cho Công ty quản lý để thực hiện trồng rừng và mắc ca.