logo

Phân gà hữu cơ truyền thống - SAM 02

Phân gà hữu cơ truyền thống - SAM 02

LƯU HÀNH NỘI BỘ

 • Phân gà, bò, nền: 40%
 • Chất hữu cơ: 18%
 • Nts, K2O: 4%
 • CaO, MgO, S, SiO2: 7%
 • Fe, Cu, Zn, Bo, Mo, Co: 20000 PPM
 • Độ ẩm: <=30%
 • Tăng độ pH trong đất

 • Cung cấp đầy đủ dưỡng chất cần thiết cho cây trồng trong thời gian dài, bền vững

 • Giúp giữ ẩm, giữ phân, giữ nước và giúp cho bộ rễ phát triển tốt, bền lâu và giúp cho đất xốp. Đặc biệt phân hữu cơ giúp cho hệ vi sinh vật trong đất phát triển mạnh mẽ

 • Nâng cao chất lượng sản phẩm

 • Giúp cây sinh trưởng và phát triển mạnh làm hạn chế sâu bệnh hại cây trồng

 • Giảm lượng phân hóa học

 • Bón cách gốc 35-50 cm, sau đó lấp phân lại

 • Mùa khô khi bón kèm tưới nước

Bình luận