logo

SAM AGRITECH Thông báo một số biện pháp về phòng chống dịch Covid-19

SAM AGRITECH Thông báo một số biện pháp về phòng chống dịch Covid-19

08:10 - 18/11/2021

Sam Agritech Thông báo đến toàn thể cán bộ nhân viên và khách hàng đến làm việc tại Công ty một số biện pháp phòng chống dịch Covid-19 trong giai đoạn mới.