logo

Cà phê xanh lùn ts5

Cà phê xanh lùn ts5

Giống cà phê TS5 hay thường được gọi là Xanh Lùn là thế hệ cà phê vô tính thứ 5 cửa cơ sở Trường Sơn.  Giống Xanh Lùn thừa hưởng tất cả các ưu điểm của giống cà phê cao sản (cho sản lượng cao, cây khoẻ, chùm to, trái lớn, ít bị sâu bệnh, năng suất ổn định…), giống Xanh Lùn có  giá trị thương phẩm cao về hình thức cũng như chất lượng.

  • Đặc điểm và hình thái: Cao trung bình, tán vừa phải, cành ngang rũ, lá già xanh đậm, sai trái, kích thước trái và hạt lớn, vỏ mỏng.

  • Năng suất bình quân: 6-8 tấn/hecta

  • Thời gian thu hoạch: Tháng 12 - Tháng 1

  • Chất lượng hạt: Tỷ lệ tươi nhân 3,8-4,0. Hạt R1 (Sàng 16)~100%

  • Khoảng cách trồng: 2,8-3 mét

  • Các ưu điểm khác: Sinh trưởng mạnh, cành thứ cấp nhiều, có thể trồng với mật độ dày, thu hoạch muộn, kháng gỉ sắt, chịu hạn tốt

  • Xuất xứ: Công ty cà phê Trường Sơn

Bình luận