logo

Cà phê TRS1

Cà phê TRS1

Cà phê vối TRS1 là giống cà phê do Viện Khoa học kỹ thuật nông lâm nghiệp Tây Nguyên tạo ra từ 4 dòng vô tính TR4, TR9, TR11, TR12  có các ưu điểm như kháng bệnh gỉ sắt, tuyến trùng hại rễ, sinh trưởng khỏe, kích thước hạt lớn và năng suất cao.

  • Đặc điểm và hình thái: Cao trung bình, tán rộng, cành ngang hơi rũ, lá già xanh đậm hoặc xanh vàng, sai trái, kích thước trái và hạt từ trung bình đến lớn

  • Năng suất bình quân: 4-6 tấn/hecta

  • Thời gian thu hoạch: Tháng 11-Tháng 12

  • Chất lượng hạt: Tỷ lệ tươi nhân 4,6. Hạt R1 (Sàng 16)~80-90%

  • Khoảng cách trồng: 3-3,5 mét

  • Các ưu điểm khách: Sinh trưởng mạnh, cành thứ cấp nhiều, kháng gỉ sắt. Là giống cà phê thực sinh ươm từ hạt nên kỹ thuật chăm sóc và tỷ lệ sống khi trồng cao hơn các giống cà phê ghép.

  • Xuất xứ: Viện Eakmat (Viện Khoa học kỹ thuật Nông lâm nghiệp Tây Nguyên) 

Bình luận